ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|