อบต.เมืองก๋าย

ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฎิบัติหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม »

นายสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายชินดนัย แรงบุญ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมและสอบถามการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »

กรณีพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่น หรือแจ้งเหตุกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »