อบต.เมืองก๋าย

ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถติดต่อขอรับเอกสารกา

อ่านเพิ่มเติม »