การขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/ช่วงวันหยุดส่งท้ายปี พ.ศ. 2566

|

การขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/ช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุทางจราจร มากกว่าในห้วงเวลาปกติ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต และทำให้ทรัพย์สินเสียหายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด