จุดบริการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

|

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม อำเภอแม่แตง ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ บริเวณหน้าอบต.เมืองก๋าย โดยมีฝ่ายปกครองท้องที่(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านออบ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองก๋าย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ท่านนายอำเภอได้เน้นย้ำเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการแนะนำผู้ขับขี่ยานพาหนะในการป้องกันตนตามมาตรการของจังหวัดและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน