โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านออบ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายเป็นประธานเพื่อเปิดโครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านออบ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยส่งเสริมการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และขนมหัวเราะ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านออบ ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่