โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ

|