สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

|