รายงานข้อมูลการขออนุญาตปลูกสร้างประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย รอบ 6 เดือนแรก 2565

|