รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

องค์การบริหารหารส่วนตำบลเมืองก๋าย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด โทร. 0 5310 6791 ในวันและเวลาราชการ