ประชาสัมพันธ์ตารางออกหน่วยให้บริการการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่แตง

|

ประชาสัมพันธ์ตารางออกหน่วยให้บริการการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่แตง โดยจุดบริการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ได้แก่ วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน และวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ อบต.เมืองก๋าย