ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|