ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|