ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

|