ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|