กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยตัดหญ้าบริเวณข้างทางภายในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองตำบลเมืองก๋าย เจ้าหน้าที่โครงการหลวงม่อนเงาะ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เมืองก๋าย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยตัดหญ้าบริเวณข้างทางภายในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น