การแถลงนโยบายการบริหารงานของ นายก อบต. ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น โดย นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย แถลงนโยบายการบริหารงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย