การเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า

|

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายอุดร จิตกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และนายวัฒนา มโนวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพิส) ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ยังได้มอบข้าวก่ำ พันธุ์ก่ำเจ้า และเงินอีก 500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชีวิตใหม่ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง