การเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

|

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พื้นที่ตำบลเมืองก๋ายประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติดินโคลนถล่มในหลายจุด ซึ่งเหตุภัยพิบัติเกิดในเส้นทางสัญจรหมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ไปจนถึงหมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ และเส้นทางสัญจรหมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย ไปจนถึงหมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้าน เบื้องต้นได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน ดังนี้ 1. อำเภอแม่แตง สนับสนุนกำลังพลในการเข้าเปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่ประสบเหตุ พร้อมด้วยวิทยุสื่อสาร เนื่องจากในพื้นที่ตำบลเมืองก๋ายไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเหตุภัยพิบัติ 2. อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องจักรในการเข้าเคลียร์ดินสไลด์เพื่อเปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่ประสบเหตุ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไข่ไก่ 3. ผู้ประกอบการสวนสายหมอก&โฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลเมืองก๋ายสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเส้นทาง 4. รพ.สต.บ้านออบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 5. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายพิชิตปรีชากร (ร.7 พัน.2) สนับสนุนกำลังพลในการเปิดเส้นทางและลำเลียงถุงยังชีพ ยารักษาโรค ไปส่งให้กับผู้ประสบภัย 6. ธกส. สาขาแม่แตง สนับสนุนน้ำดื่ม 240 ขวด 7. บ. นิ่มลิสซิ่ง จำกัด สาขาสบเปิง สนับสนุนน้ำดื่ม 120 ขวด