การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ออกพื้นที่ในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565 เพื่อบริการประชาชนหมู่ที่ 1 -5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

👉การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

📌โปรดชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2565 จ่ายช้ามีค่าปรับและเงินเพิ่ม

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่งานภาษีที่ดิน กองคลัง 0 5310 6792