การพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางระหว่างตำบลเมืองก๋ายถึงตำบลสบเปิงรวมระยะทาง 1.61 กิโลเมตร (เพิ่มเติม)

|

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับประชาชนตำบลเมืองก๋ายเข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางระหว่างตำบลเมืองก๋ายถึงตำบลสบเปิงรวมระยะทาง 1.61 กิโลเมตร (เพิ่มเติม) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว