การถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566

|

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายนำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566 ณ วัดก๋ายน้อย วัดเมืองก๋าย วัดบ้านออบและวัดบ้านเหล่า