การติดป้ายบ้านผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 และออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ดำเนินการติดป้ายบ้านผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 และออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลเมืองก๋าย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่

📸ภาพและข้อมูลเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนานำภาพมาเผยแพร่หรือล้อเลียนแต่อย่างใด