การตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ล้มทับถนนทำให้กีดขวางการสัญจร

|

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ล้มทับถนนทำให้กีดขวางการจราจร ให้กลับมาใช้ถนนได้ตามปกติ