นายอำเภอแม่แตงตรวจเยี่ยมและรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสถานการณ์และความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย จากนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โดยท่านนายอำเภอแม่แตงและกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง ได้มอบข้าวสาร จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และไฟฉายจำนวน 20 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย