การตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

|

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนา  มโนวงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย  พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย  โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยดี รวมทั้งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง และมีการจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ