การดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566