การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

|

โปรดชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2565 จ่ายช้ามีค่าปรับและเงินเพิ่ม

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่งานภาษีที่ดิน กองคลัง 0 5310 6792