การจัดตั้ง “ด่านชุมชน”

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยนำแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2566 ณ​ หน้าที่ทำการ​ อบต.เมืองก๋าย