การขยายเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

|

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร. 053106792 ในวันและเวลาราชการ”