ข่าวประชาสัมพันธ์

กรณีพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่น หรือแจ้งเหตุกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านออบ และโรงพยาบาลแม่แตง ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกและเข็มสอง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »