ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) อบต.เมืองก๋าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|