ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายเป็นการชั่วคราว

|