กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

|

งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่