การเข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้​และผู้ป่วยติดเตียง​ บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อ​วันที่​ 5​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 13.00​ น.​ นางสาวพัฒนา เทพวัง เลขานุการนายก​ อบต. เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับนายนิรัต พรหมน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ​ นายกฤชฎาภรณ์ คำกล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ หมู่ที่​ 1​ และนายนิยม ภูเวียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ หมู่ที่​ 4​ เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้​ ผู้ป่วยติดเตียง​ บ้านก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย และได้มอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม​ อาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป