การออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

|

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ดำเนินการออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โรงเรียนวัดบ้านเหล่า และหมู่ที่ 2,3,5 ตำบลเมืองก๋าย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่