การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

|

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 5310 6791