การถวายเทียนพรรษา

|

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น