การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายเพื่อเตรียมเปิดเรียน

|

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับนางสาวจุฬาลักษณ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ได้เข้าตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565