การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้

|

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 อำเภอแม่แตงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ฝ่ายปกครองตำบลเมืองก๋าย ออกพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีคนดูแล เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่บ้านก๋ายน้อย ม.1 ตำบลเมืองก๋าย